Projekt UE

OPIS INWESTYCJI

Projekt budowy CENTRUM MEDYCZNEGO w Wieleniu wyszedł naprzeciw potrzebom lokalnego społeczeństwa oraz mieszkańców innych stron Polski odwiedzających tereny Puszczy Noteckiej, w której sercu leży Wieleń.
Projekt założył budowę i wyposażenie kompleksu medycznego  z własnymi  miejscami  parkingowymi, w skład którego weszły gabinety lekarskie, pracownia fizykoterapii i apteka. Całość dostosowana została do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Centrum zapewnia kompleksową usługę POZ (podstawowa opieka zdrowotna) na najwyższym poziomie. Pacjenci mają możliwość skorzystania z nowoczesnych technologii medycznych - urządzeń, procedur diagnostycznych, organizacji systemu, programów profilaktycznych szeroko wykraczających poza  kompetencje lekarza rodzinnego.
Dotychczasowa baza lokalowa uniemożliwiała wprowadzanie i stosowanie innowacyjnych rozwiązań. Nie stwarzała warunków do inwestowania i rozwoju. Nie nadążała za coraz to większymi potrzebami i oczekiwaniami społeczeństwa.
Plan Rozwoju Lokalnego miasta i gminy Wieleń na lata 2005-2013 nie przewiduje żadnych inwestycji w infrastrukturę medyczną.

Teren, na którym wybudowano CENTRUM MEDYCZNE, to obszar nowopowstającego  osiedla domów jednorodzinnych oddalonego od obecnie funkcjonujących przychodni lekarskich o 1500m i 4000m.
Pomysł  stworzenia Centrum Medycznego narodził się po przeprowadzeniu analizy potrzeb. Zdefiniowano objawy, postawiono diagnozę, określono cel i zaplanowano działania.

 

OBJAWY

 • Ograniczenie dostępności do usług medycznych
 • Starzenie się społeczeństwa
 • Pogorszenie ogólnego stanu zdrowia populacji
 • Wzrost oczekiwań pacjentów i instytucji 
 • Wzrost liczby porad na jednego mieszkańca
 • Nowe standardy usług narzucane przez dysponenta  środków publicznych

 

DIAGNOZA

 • Najbardziej rozległa gmina wiejsko-miejska w Wielkopolsce o liczbie ludności 12811, w której 52%  stanowią mieszkańcy wsi, oddalona od dużych aglomeracji.
 • Wzrost zapadalności i chorobowości na choroby przewlekłe POCHP, otyłość, nadciśnienie, cukrzyca, choroba zwyrodnieniowa, depresja, nowotwory itp.
 • Wydłużenie średniej długości życia (starzenie się społeczeństwa), wzrost liczby urodzeń.
 • Brak dostępu do lekarzy specjalistów – ograniczona powierzchnia lokalowa, w której mogliby prowadzić swoją działalność.
 • Brak dostępu do fizykoterapii - konieczność dojazdu ok. 30 km,  czas oczekiwania 3 tygodnie.
 • Niedostosowanie obecnej bazy do przepisów UE, a wręcz niemożność dostosowania   (niezbywalna własność gminy, budynki objęte ochroną konserwatorską, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wieleń na lata 2005 – 2013 nie przewiduje inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej)
 • Trudności w realizacji recept:

- istniejące apteki skupione w jednym miejscu
- odległość aptek od przychodni około 2 km
- brak parkingów przy aptekach

 • Swobodne przemieszczanie się pacjentów w  granicach UE – konieczność posiadania dostępu pacjenta do elektronicznej formy swojej dokumentacji (EHR electronic health rekord)

 

CEL

 • Stworzenie placówki oferującej  kompleksowe usługi w zakresie szeroko rozumianej POZ rozszerzonej o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, wyposażonej w nowoczesny sprzęt diagnostyczny.
 • Poprawa jakości i dostępności opieki medycznej skierowanej głównie do osób starszych, mieszkańców wsi (mieszkających  w miejscach odległych od przychodni), przewlekle chorych, osób niepełnosprawnych.
 • Stworzenie placówki przygotowanej do wprowadzenia dyrektyw unijnych E- Zdrowie.
 • Wprowadzenie  zgodnie z Deklaracją Luksemburską w sprawie Bezpieczeństwa Pacjenta systemów wspierających podejmowanie decyzji diagnostyczno - terapeutycznych w oparciu o IKT
 • Stworzenie punktu analiz biochemicznych na potrzeby tzw. diagnostyki przyłóżkowej wspierającej decyzje terapeutyczno – diagnostyczne (testy CRP, testy do szybkiej diagnostyki chorób układu krążenia – Troponina T, D-dimer, NT-proBNP itp)
 • Umożliwienie pacjentom korzystanie z zabiegów fizykoterapeutycznych.
 • Stworzenie stanowiska managera koordynującego działania Centrum oraz odpowiedzialnego za wprowadzenie procesu akredytacyjnego.
 • Stworzenie zintegrowanego elektronicznego systemu obsługi pacjenta i gromadzenia danych.

 

Porównanie funkcjonowania poprzedniej Praktyki Lekarza Rodzinnego z obecną

Jak było ?

Jak jest ?

 

- Baza lokalowa ograniczona, nie spełniała wymogów unijnych, własność gminy, niepewna sytuacja lokalowa, brak możliwości inwestowania i rozwoju

(kwestie dostosowania placówek medycznych reguluje rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia  i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z 10 listopada 2006 r. - Dz.U. nr 213, poz. 1568)

 

- Baza lokalowa spełniająca wymagania pod względem fachowym i sanitarnym.
Dającą możliwości do rozszerzania zakresu usług, inwestowania i rozwoju przedsiębiorstwa.

 

-  Pomieszczenia nie  były  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

-  Pomieszczenia w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

- Odległość od najbliższej apteki 2000m.

 

- Apteka w kompleksie CENTRUM MEDYCZNEGO.

 

- Utrudniony i ograniczony dostęp do usług  rehabilitacji  (dojazd do Trzcianki, Czarnkowa lub Krzyża Wlkp).

 

- Gabinet rehabilitacji leczniczej w kompleksie CENTRUM MEDYCZNEGO.

 

- Ograniczony dostęp do usług specjalistycznych – Ograniczenia lokalowe, brak sprzętu (konieczność dojazdu do Trzcianki, Czarnkowa, Piły, Poznania)

 

- Dostępność do usług lekarzy specjalistów – stworzenie odpowiedniej bazy lokalowej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny.

 

- Pobór materiału do badań laboratoryjnych 3 razy w tygodniu -korzystanie z usług laboratorium w Trzciance
(wydłużony czas oczekiwania na wyniki, utrudniona diagnostyka)

 

- Dzięki zastosowaniu      analizatorów podstawowe badania biochemiczne krwi                 i moczu, oraz testy CRP i testy kardiologiczne na miejscu, codziennie.

 

- Sprzęt diagnostyczny ograniczony (brak środków finansowych, ze względu na niepewną sytuację lokalową, mała motywacja do inwestowania i rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstwa).

 

- Nowoczesny sprzęt diagnostyczny, wykraczający poza wyposażenie praktyki lekarza rodzinnego, wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstwa, umacniający jego pozycję na rynku usług medycznych.

 

- Brak wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy (brak sieci komputerowej, prowadzenie dokumentacji papierowej).

 

- Innowacyjne rozwiązania organizacyjne, usprawnienie pracy personelu, elektroniczna obsługa rejestracji, rozliczeń, archiwizacji danych.

 

- Przedsiębiorstwo jednoosobowe

 

- Stworzenie nowych miejsc pracy.

 

Rezultat realizacji projektu

Zakup 60 środków trwałych


Fotel ginekologiczny (uniwersalny stół do badań ginekologicznych z wyposażeniem) BTL 1500

Stół terapeutyczny (uniwersalny stół do badań z wyposażeniem ) BTL 1300

Stanowisko do pobierania  krwi

Taboret rehab. BINGO   (1)

Taboret rehab. BINGO   (2)

Taboret rehab. BINGO   (3)

Stolik na kółkach 3  (1)

Stolik na kółkach 3  (2)

Leżanka drewniana Primo

Stół rehabilitacyjny SR-S  (1)

Stół rehabilitacyjny SR-S  (2)

Stół rehabilitacyjny SR-S  (3)

Spirometr Micro Lab Viasys z oprogramowaniem Spida 5

Dermatoskop  Episcope  zestaw bateryjny

Tablica okulistyczna OKO

Optotypy literowy

Ciśnieniomierz Maxi-Stabil – 3 ścienny

Termometr Sure Temp Plus 692 z sondą ustną ścienny

Zestaw laryngoskopowy

Defibrylator Saver One Power

Lampa LS-135 podłogowa

Lampa LS – 135 ścienna

Aparat EKG Mr Silver II

Cardio TEST BETA

Rehabilitacyjny cykloergometr CRG 200

Lampa zabiegowa sufitowa BHS 175

Aparat Ultrasonograficzny Mindray  DP-6600 z głowicą konweksową, liniowa, endowaginalną, wideoprinterem i wyposażeniem

Fotometryczny czytnik testów N-Card z wyposażeniem

Stół rehabilitacyjny podwyższony z szafką z szufladami

Lampa bakteriobójcza (1)

Lampa bakteriobójcza (2)

Lampa bakteriobójcza (3)

Lampa bakteriobójcza (4)

Lampa bakteriobójcza (5)

Lampa bakteriobójcza (6)

Lampa bakteriobójcza (7)

Lampa bakteriobójcza (8)

Reflotron-analizator krwi z wyposażeniem

Urisys 1100 – analizator moczu z wyposażeniem

Cobas h - analizator kardiologiczny krwi z wyposażeniem

Meble na wymiar do gabinetu ginekologicznego

Meble na wymiar do gabinetu szczepień

Meble na wymiar do gabinetu zabiegowego

Meble na wymiar do gabinetu lekarza (2)

Meble na wymiar do gabinetu lekarza (1)

Klimatyzator ścienny SPLIT Fujitsu (1)

Klimatyzator ścienny SPLIT Fujitsu (2)

Klimatyzator ścienny SPLIT Fujitsu (3)

Klimatyzator ścienny SPLIT Fujitsu (4)

Klimatyzator ścienny SPLIT Fujitsu (5)

Klimatyzator ścienny SPLIT Fujitsu (6)

Klimatyzator ścienny SPLIT Fujitsu (7)

Kardiofon (1)

Kardiofon (2)

Kardiofon (3)

Kardiofon (4)

Kardiofon (5)

Kurtyna powietrzna

Sprzęt komputerowy z otoczeniem, system przywoławczy, alarm

Konsola rejestracyjna

 

Zakup wartości niematerialnej i prawnej

 • Licencja na oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego dr Eryk wraz z abonamentem na 4 lata

 

Wprowadzenie 9 nowych usług

 • porady specjalistyczne
 • badanie USG
 • spirometria komputerowa
 • badanie EKG (z próbą wysiłkową)
 • analiza biochemiczna krwi (17 parametrów - wynik od ręki)
 • analiza biochemiczna moczu (10 parametrów – wynik od ręki)
 • analiza biochemiczna krwi pod kątem kardiologicznym (wynik od ręki)
 • testy CRP
 • usługa kardiofonu

 

Kardiofon

Całodobowy system monitorowania, który jest szczególnie wskazany dla osób ze zdiagnozowanym problemem kardiologicznym lub zwiększonym ryzykiem chorób kardiologicznych. System jest dostępny z terenu całej Polski. System umożliwia przekaz pracy serca przez telefon!
Specjalistyczna kardiologiczna teleopieka dostępna 24 godziny na dobę. Pacjenci objęci systemem nadzoru mają możliwość przesłania badania EKG przez telefon stacjonarny i komórkowy z dowolnego miejsca na świecie. W systemie telefonicznego nadzoru Kardiologicznego Kardiofon dyżurują lekarze mający doświadczenie pracy w oddziałach kardiologicznych oraz intensywnej opieki kardiologicznej.

Wzrost zatrudnienia o 2 etaty

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia

Pomoc medyczną można uzyskać pod numerem telefonu 999 lub 112

Copyright © Centrum Medyczne Wieleń Sp. z o. o.

Realizacja: rozwojowi.com